Klient dyrkede cannabis, men undgår fængselsstraf

I en sag, hvor vores klient havde sået cannabisfrø inden afsoning af fængselsdom – blev hans hjem ransaget af politiet, mens han afsonede. Politiet fandt cannabisplanter til cannabis, i dagligdagssprog også kaldt hashplanter. Vores klient blev derfor sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Sad i fængsel under politiransagning og fundet af cannabisplanterne

Vores klient var imidlertid ved at afsone en fængselsdom, da politiet fandt cannabisplanter hjemme hos ham. Vores klient forklarede, at han selv havde sået frøene, men at andre havde dyrket dem, imens han afsonede sin dom, og at planterne ikke kunne vokse uden at blive vandet dagligt. Retten mente alligevel, at han bar risikoen for, at frøene, som han selv havde sået, var blevet til planter. Retten fandt derfor vores klient skyldig i tiltalen vedrørende 18 stk. cannabisplanter.

I Retten kunne det dog dokumenteres, at vores klient får lægeordineret cannabis som led i en forsøgsordning. Dette kom til at spille en afgørende rolle i strafudmålingen.

Vores klient ”slap” med bødestraf

Der er stor forskel på straffen for besiddelse af narkotika alt afhængigt af mængden, hvilket stof der er fundet og om det var til videresalg.

Anklageren mente at produktionen var professionel og planterne var til videreoverdragelse.

Det lykkedes dog, at får overbevist retten om, at omstændighederne og mængden af planter betød,  at det hverken var professionelt eller skulle medfører 3 måneds fængsel som krævet af anklageren.

Retten idømte ikke vores klient den fængselsstraf, som anklager krævede men kun en bødestraf på 2.500 kr.

Har du brug for en forsvarsadvokat?

Har du en straffesag eller en på vej – så står vi klar til at hjælpe dig! Vi har forsvarsadvokater, der er specialiserede i at føre straffesager og med stor ekspertise i afhøringer, kommunikation og bevisvurderinger – så din sag er i trygge hænder.

Ring og får en gratis, uforpligtende og helt fortrolig snak!