Klient frifundet for uagtsomt manddrab

Vores klient, der er lastbilchauffør, havde på tragisk vis påkørt en anden lastbilchauffør med sin lastbil. Ulykken resulterede i, at den anden chauffør afgik ved døden, og vores klient blev ved Byretten fundet skyldig for uagtsomt manddrab. Med bistand fra vores forsvarsadvokat Michael Sønderskov blev klienten frifundet i Landsretten.

Ikke udvist tilstrækkelig uagtsomhed

Ulykken skete i forbindelse med parkering af lastbiler. Vores klient havde lige meldt sin ankomst og ville parkere sin lastbil, da han observerede, at afdøde kom kørende og kørte væk igen. Ulykkeligvis havde vores klient dog ikke bemærket, at afdøde var kørt bagved vores klients lastbil og parkeret sin lastbil. Da vores klient ville rette sit vogntog op, overså han således både den anden lastbil og lastbilchaufføren. Vores klient så først afdøde, da han steg ud fra lastbilen for at se, hvor stor skade, der var sket på lastbilen, hvor han blev klar over, at ulykken var langt større.

I Landsretten blev det lagt til grund, at vejbelysningen, som var etableret i udkanten af pladsen, ikke havde oplyst området tilstrækkeligt, da vores klients lastvognstog skyggede herfor. Trods vores klients sidespejle havde været korrekt indstillet, var det derfor svært at se både afdøde og dennes lastbil. Vores klient havde ikke været over en hastighed på mere end 6 km/t, og manøvren skete på blot ca. 9 m., efterfulgt af en bakkemanøvre på bare 2 m. for at lette adgangen til den påkørte lastbil.

Landsretten fandt på denne baggrund, at det ikke var bevist, at vores klient havde handlet af sådan grad af uagtsomhed, at han var skyldig i den rejste tiltalte. Derfor frifandt Landsretten vores klient.

Uagtsomt manddrab

Efter straffelovens § 241 straffes den, som uagtsomt forvolder en andens død, for uagtsomt manddrab. Dvs. gerningsmanden ikke har udvist fornøden agtpågivenhed. Gerningsmanden har dog ikke haft forsæt til drabet (gjort det med vilje). Bestemmelsen bliver ofte brugt i forbindelse med hasarderet kørsel.

Skelsættende dom

Landsretsdommen er skelsættende, da 99% af klienter, som bliver erklæret skyldig i byretten, også bliver erklæret skyldig i Landsretten.

Skal vi være din forsvarsadvokat?

Med mange års erfaring fra Politiet og Anklagemyndigheden og som eksperter i strafferet, er du i trygge hænder hos os. Vores brede udvalg af advokater kan hjælpe dig uanset sagen. Har du spørgsmål, så kan du altid ringe til os – helt gratis!