Flertal bag ny voldtægtsbestemmelse

Det var længe undervejs, og diskussionen har fyldt meget i offentligheden, men nu er et politisk flertal enige: Sex skal være baseret på samtykke.

Hvad siger den nuværende voldtægtsbestemmelse?

Hvis du i dag slår op i straffelovens § 216, finder du nugældende voldtægtsbestemmelse. Her fremgår det, at voldtægtsforbrydelsen består i at gennemtvinge sig samleje enten ved vold, trussel om vold, ved anden ulovlig tvang. Eller når der gennemtvinges samleje med en person, som befinder sig i en tilstand eller situation, hvor personen er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Læs mere om personfarlig kriminalitet her.

Det er derfor på nuværende tidspunkt strafbart at tiltvinge sig samleje ved vold eller trussel om vold. Det betyder også, at der skal være årsagssammenhæng mellem voldsudøvelsen eller truslen og samlejet.

Samleje

Samleje betyder sex vaginalt eller analt. Oralsex, beføling mv. er altså ikke direkte med i § 216 – voldtægtsbestemmelsen. Bemærk dog, at anden sex end samleje også er strafbart ved tvang, idet man kombinere § 216 med § 225 om andet seksuelt forhold end samleje. Altså er alle former for seksuel adfærd med en anden person omfattet. Der er dog forskelle på strafniveauet, afhængigt af graden af intimitet.

Tvang

Vold efter den nuværende voldtægtsbestemmelse indebærer nødvendigvis ikke knytnæveslag, spark eller lignende. Domstolene har indtil nu anset det at fastholde, gribe fat om ofret, at tvinge ofrets ben fra hinanden og lægge sig ovenpå ofret som vold.

Det er desuden strafbart at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang. Fuldbyrdet voldtægt er altså, hvis samlejet tvinges ved eksempelvis at fremsætte trusler om frihedsberøvelse eller afsløre private forhold.

Der er også tale om voldtægt, hvis samleje opstår med en person, der er ude at stand til at modsætte sig handlingen. Det kan være tilstande som søvn, bevidstløshed, beruselse, hypnotisk trance, fysisk lammelse og lignende.

Eksempel

Vi har set eksempler, hvor ofre har givet udtryk for ufrivilligt samleje, men hvor forholdet ikke har kunnet blive straffet efter den nuværende voldtægtsbestemmelse. Grunden var, at der ikke har været anvendt tvangsmidler eller lignende. Den nuværende voldtægtsbestemmelse betyder, at hvis en person siger nej til samleje, vil der ikke nødvendigvis være tale om en voldtægt. Den 1. september 2020 meddelte et politisk flertal, at man ville gøre op med dette forhold. Det betyder, at enhver form for ufrivilligt samleje skal dækkes af en voldtægtsbestemmelse.

Hvad siger den nye voldtægtsbestemmelse?

Der er endnu ikke vedtaget en lovændring. Lovforslaget er heller ikke officielt fremsat i Folketinget. Men et flertal bestående af regeringen og Radikale Venstre har oplyst, at de vil fremsætte lovforslag om ændring af voldtægtsbestemmelsen til at være samtykkebaseret samt efterfølgende vedtage lovforslaget.

Udkast til lovforslag er blevet publiceret den 29. september af Justitsministeriet. Heri forslås straffelovens § 216 ændret så voldtægtsbestemmelsen pr. 1. januar 2021 vil være samtykkebaseret. Hvis lovforslaget fremsættes og vedtages betyder det, at voldtægtsbestemmelsen fra den 1. januar 2021 vil lyde således:

”§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år til den, der har samleje med en person, der ikke har samtykket heri.”

Med andre ord – det skal være strafbart, at have samleje med en person, der ikke accepterer at have samleje. Og accepten skal foreligge under hele samlejet, være accept til samleje, ikke kun accept af fx oralsex, kæleri osv. Dette gælder også i parforhold.

Det vil med den nye ændring af voldtægtsbestemmelsen være strafbart at have samleje med en person, der ikke deltager frivilligt eller ikke samtykker. Der vil således ikke længere være et krav om, at gerningsmanden har anvendt vold, trussel om vold eller anden ulovlig tvang. Der vil heller ikke være krav om, at ofret har befundet sig i situation ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Hvad er et samtykke?

Den nye bestemmelse giver anledning til at overveje, hvad et samtykke til samleje er.

Der stilles ikke krav om, at et samtykke efter den nye voldtægtsbestemmelse skal komme til udtryk på en bestemt måde. Samtykke kan altså komme til udtryk både igennem ord og handling. Det kan f.eks. være ved selv at hjælpe med at tage sit undertøj af.

Det er klart, at der skal være tale om en handling, der kan betegnes som samtykke. Derfor kan passivitet ikke i sig selv anses for samtykke. I disse situationer må der rent praktisk sikres samtykke inden samleje, for at afklare om der er accept hertil.

Det er vigtigt at bemærke, at der skal være samtykke under hele samlejet. Det, at der gives samtykke til samleje, udelukker ikke, at samtykket kan blive trukket tilbage.