Skærpet straf ved Corona-relateret kriminalitet

Danmark er bragt i en uvant situation som følge af covid-19, hvorfor der siden udbruddet af pandemien er kommet en række politiske tiltag – herunder strengere straf ved Corona-relateret kriminalitet.

Ny bestemmelse: Straffelovens § 81 d

Straffeloven fik derfor i foråret en ny bestemmelse – nemlig § 81 d. Hermed er der nu hjemmel for skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19. Det samme gælder blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19.

Den nye regel omfatter både formueforbrydelse, samt vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste.

Bestemmelsen har som udgangspunkt medført, at strafniveauet for kriminalitet, der begås med baggrund i eller sammenhæng med covid-19, bliver fordoblet. Særlige omstændigheder kan dog give anledning til en endnu strengere straf.

Bestemmelsen medfører desuden, at corona-relateret kriminalitet, der ellers er bødesanktioneret, nu straffes med fængsel, såfremt der bliver tale gentagelsestilfælde, eller hvis forbrydelsen er begået under særlige omstændigheder.

Strafskærpelserne vedrørende mod den offentlige myndighed omfatter:

 • Falsk erklæring på tro og love
 • Urigtig erklæring til det offentlige
 • Chikane af personer i offentlig tjeneste
 • Vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste ved hjælp af opløb
 • Fornærmelig tiltale mod personer i offentlig tjeneste
 • Farlige og ufarlige opløb
 • Grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted
 • Maskeringsforbud
 • Ugrundet udrykning af politi, ambulance mv.
 • Vold mod personer, der efter karakteren af deres arbejde er særligt udsat for vold

Strafskærpelserne angående formueforbrydelser omfatter følgende:

 • Tyveri, herunder indbrud og brugstyveri
 • Røveri
 • Underslæb
 • Bedrageri, herunder databedrageri
 • Svig med offentlige midler
 • Åger
 • Afpresning
 • Hæleri
 • Dokumentfalsk

Ud over ovenfornævnte skal det bemærkes, at det er en strafskærpende omstændighed, at andre lovovertrædelser, end de anførte, har baggrund eller sammenhæng med covid-19.

Særligt for regeringens hjælpepakker

Strafskærpelsen bevirker yderligere, at hvis der opnås uberettiget kompensation fra regeringens hjælpepakker, kan straffen blive op til det firedoble.

Vi står altid til rådighed

Har du spørgsmål til lovgivningen, eller er du blevet sigtet i en sag? Du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har brug for hjælp. Vi vurderer din sag uden beregning.