Dine rettigheder som dømt

Dine rettigheder som dømt

Er du kendt skyldig og skal afsone, er du dermed ikke blevet frataget dine almindelige rettigheder – kun bevægelsesfriheden. Med andre ord har du altså stadig ret til at deltage i ting som valg og lovlig politisk aktivitet, samt den offentlige debat og lignende. Desuden har du efter straffuldbyrdelsesloven også før straffuldbyrdelsens iværksættelse ret til at få nærmere rådgivning hos kriminalforsorgen. Både om dine arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold i forbindelse med fuldbyrdelsen. Det er derfor vigtigt, at du kender dine rettigheder, når du skal afsone.

Hvem kan afsone med fodlænke?

Hvis du er idømt en fængselsstraf på til og med 6 måneder, kan du have mulighed for at afsone med fodlænke hos dig selv. Du kan også have mulighed for at afsone de sidste seks måneder af din fængselsdom på et år eller mere med fodlænke.

En fodlænke er en rem med elektronisk sender, der fastsættes om anklen, hvilken kommunikerer med en boks i dit hjem, som er i forbindelse med overvågningscentralen.

Hvis du ønsker at afsone med fodlænke, skal du selv ansøge om det, hvorefter du skal godkendes. Ved godkendelse vil du få et aktivitetsskema, hvor det fremgår, hvornår du må forlade dit hjem og med hvilket formål.

Det kan være en fordel at afsone med fodlænke, fordi du da fortsat vil kunne passe dit arbejde eller uddannelse.

Skal du afsone i fængslet?

Hvis du er idømt fængselsdom, skal du enten afsone i et åbent eller lukket fængsel. Afgørende for det er, hvor lang straf du er idømt og dine personlige forhold. Særligt om Retten har tillid til, at du ikke vil misbruge friheden i et åbent fængsel.

Hvis du er ung under 18 år, vil du som udgangspunkt afsone i en sikret institution eller behandlingsinstitution.

Det er først og fremmest afgørende for din situation, om du skal afsone i et åbent eller lukket fængsel. Forskellen ligger i, at et åbent fængsel er – som det næsten fremgår af udtrykket – uden særlige forhindringer. Derfor kan du uden videre gå fra et åbent fængsel, mens et lukket fængsel er omgivet af en ringmur og/eller et hegn. Det betyder også, at du skal overholde reglerne i det åbne fængsel, og hvis ikke du gør det, risikerer du at blive overflyttet til et lukket fængsel.

Mulighed for besøg i fængsel

Du har krav på besøg i fængslet. Du kan få besøg din familie og andre mindst en time hver uge – besøget kan sommetider være længere.

Besøgende skal have en besøgstilladelse. Det betyder, at din familie og andre pårørende skal udfylde en ansøgningsblanket og dernæst få tilladelse, inden de kan kommet og besøge dig.

Udgang fra fængsel

Der gælder normalvis for åbne fængsler, at du som indsat kan få udgang til besøg hos familien efter 30 dages ophold. Dog ved straf på 2 ½ års fængsel eller mere gælder det, at hvis du som indsat ikke har været på fri fod mellem dom og afsoning, skal 1/6 af din straf være afsonet.

Hvis du er fængslet i et lukket fængsel, skal du som minimum have afsonet ¼ af straffen, inden du har krav på udgang. Derudover skal der være gået 10 uger fra indsættelse, og du skal have opholdt dig 7 uger i institutionen. Ved en straf på 5 til 8 år kan du dog tidligst få uledsaget udgang, når du har afsonet en tredjedel af din straf. Hvis din straf er på 8 år eller længere tid, kan du typisk først få ledsaget udgang, når en tredjedel af straffen er afsonet. Oftest kan du få ledsaget udgang, når du har afsonet halvdelen af straffen.

Er du pårørende?

Som pårørende kan du også føle dig straffet og have en masse bekymringer – særligt hvad dine muligheder er for at have kontakt med den dømte.

En afsoner kan ikke bare tage telefonisk kontakt til dig. Det spiller nemlig en rolle, om der afsones i et åbent eller lukket fængsel. I et åbent fængsel kan afsoneren nemlig have en mobiltelefon i sin celle. I et lukket fængsel gælder, at afsoneren kan ringe til 10 forhåndsgodkendte personer.

I fængslerne åbnes og kontrolleres al post, imens afsoner er til stede. Ligeledes bliver afsonerens breve kontrolleret, inden kuverten lukkes. Normalvis vil breve ikke blive læst.

Ønsker du at besøge din pårørende i fængslet, er du nødt til at søge om besøgstilladelse.

Det er vigtigt at kende sine rettigheder

Vi har erfaring fra Politiet og Anklagemyndigheden og står klar til at hjælpe dig, både som afsoner og som pårørende til en afsoner. Ring endelig til os og få gratis og uforpligtende rådgivning fra en af vores specialister inden for strafferetten!