HAR DU VÆRET UDSAT FOR HÆVNPORNO?

Det er desværre et stigende problem, at der på internettet bliver delt nøgenbilleder og filmklip uden samtykke fra de personer, som er afbilledet. Ofte er det en forsmået ekskæreste, som deler billederne, og tendensen har derfor fået navnet ”hævnporno”.
Der er ingen tvivl om, at det er ulovligt og også strafbart – men hvad gør man, hvis man udsættes for hævnporno?

DU SKAL SIKRE DIG BEVIS

Det vigtigste råd er i første omgang, at du skal sikre dig bevis for krænkelsen. Det betyder med andre ord, at du skal tage diverse screenshots fra de sociale medier, hvor billederne ligger. Sørg også for at gemme eventuelle SMS´er, som har forbindelse til krænkelsen.

ANMELD TIL POLITIET

Dernæst bør du straks anmelde forholdet til politiet. Politiet er desværre i mangel på ressourcer – grundet grænsekontrol, bandekonflikter m.m. – men det er stadig vigtigt at få forholdet anmeldt med det samme, så sagen kan blive registreret hos politiet.

FÅ STOPPET DELINGEN

Herefter kan du gå videre til næste skridt, som er at tage kontakt til diverse operatører af Facebook, Instagram, etc. – og anmod dem om straks at fjerne billederne.
På Red Barnets hjemmeside findes der hæfter med mere information om straffebestemmelser m.m., ligesom der findes en slettevejledning.

RING TIL OS

Vi har stor erfaring med at bistå forurettede, der har været udsat for alle former for krænkelser.
Vi har et tæt samarbejde med Børns Vilkår og Hjælp Voldsofre, som både har stort fokus på at hjælpe ofrene for hævnporno – og at forsøge at komme det til livs.

Hvis politisagen ender med, at der rejses tiltale mod krænkeren, kan vi bistå dig under straffesagen, hvor du vil blive indkaldt som vidne.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt bevis til, at der indledes en straffesag, kan der stadig være mulighed for at rejse et civilt erstatningskrav mod krænkeren. Vi kan hjælpe dig med at vurdere sagen og eventuelt søge retshjælp eller fri proces.