Hvad er straffen for spirituskørsel?

Det er for de fleste nok en kendsgerning, at når spiritussen går ind, så går forstanden ud. Det samme gælder din evne til at føre et motorkøretøj, da spiritus påvirker din hjerne og dit centralnervesystem. Færdselsloven forbyder derfor personer, som har indtaget alkohol i et vist omfang, at føre et motorkøretøj. Men hvordan hænger reglerne og straffen for spirituskørsel egentlig sammen? Du kan læse svaret nedenfor.

Spirituskørsel

Reglerne for spirituskørsel kan du finde i den danske færdselslov. Ifølge færdselslovens § 53 vil der være tale om spirituskørsel, når personen, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,50 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft. Det vil altså sige, at du ikke må have en promille på over 0,5. For de fleste rammer promillen 0,5 efter en eller et par genstande, så her skal du være opmærksom. Det er desuden vigtigt, at du husker, at det kan variere hvor meget alkohol den enkelte person skal indtage, før man rammer 0,5 promille.

Promillen og promillegrænsen i Danmark

Hvis politiet stopper dig i forbindelse med en razzia eller bare et almindeligt rutinemæssigt stop, hvor din promille er over 0,50, så kan du forvente at blive dømt for spirituskørsel.

Hvad er straffen for spirituskørsel?

Efter de danske regler, i færdselsloven, vil din straf for spirituskørsel blive fastsat ud fra den promille, som du havde i blodet eller den koncentration af alkohol, som du havde i din udåndingsluft, da du førte det motordrevne køretøj. Vores eksperter, hos strafferet.dk, giver dig nedenfor et overblik over straffen ved de forskellige promiller.

Når straffen for spirituskørsel, ved 1. gangstilfælde, skal vurderes, sker dette med udgangspunkt i din promille. Størrelsen på din promille har nemlig betydning for din efterfølgende straf.

Er din promille mellem 0,50 og 0,90? Så skal du forvente følgende straf:

 • Du vil få en bøde, som er svarende til en halv månedsløn efter skat – så halvdelen af din nettoløn – ganget med den promille, du bliver stoppet med. Lad os sige du har en halv nettoløn på 15.000 kr., og du bliver stoppet med en promille på 0,90. Din bødes størrelse vil herefter blive udregnet som følger:
 • Du skal desuden bestå en kontrollerende køreprøve, både den teoretiske og den praktiske prøve, inden for 6 måneder efter du blev stoppet. Hvis du dumper mister du dit kørekort, indtil du består begge prøver.
 • Du skal også gennemføre et selvbetalt kursus i alkohol, narko og trafik.

Er din promille mellem 1,00 og 1,99?

Så vil din straf være hårdere end, hvis din promille var mellem 0,50 og 0,90. Din straf vil højst sandsynligt være følgende:

 • Du vil få frakendt dit kørekort ubetinget i tre år. Du har dog mulighed for, at få forkortet frakendelsesperioden med 1 år ved at køre med alkolås i to år. Du kan læse mere om alkolås på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.
 • Din bøde vil være en nettomånedsløn ganget med promillen, som bliver målt i dit blod.
 • Du skal også gennemføre et selvbetalt kursus i alkohol, narko og trafik.

Er din promille på 2,0 og derover? Så vil din staf være følgende:

 • Du får frakendt dit kørekort ubetinget i minimum 3 år. Herefter skal du enten køre med alkolås i to år, eller vente yderligere to år med at generhverve dit kørekort.
 • Du vil få en bøde, som er svarende til 2 gange din netto månedsløn ganget med den promille, du havde i blodet, da du blev stoppet.
 • Du vil få 20 dages betinget fængsel.
 • Du skal gennemføre et selvbetalt kursus i alkohol, narko og trafik.
 • Du skal bestå en kontrollerende teoretisk og praktisk køreprøve efter frakendelsesperioden.
 • Du risikerer, at din bil vil blive konfiskeret.

Hvis du gentagne gange har ført et motordrevet køretøj med en alkoholkoncentration i blodet på over 0,50 promille, så vil din straf være højere end ovenfor. Ved gentagen spirituskørsel er der ingen faste rammer for straffen. Din straf vil således blive vurderet ud fra flere konkrete ting som f.eks. størrelsen på din promille, og det antal gange du har kørt spirituskørsel m.m. Vores erfaring er, at ved gentagen spirituskørsel, vil straffen generelt være,

 • At du får frakendt dit kørekort ubetinget i en periode
 • At du får en betinget fængselsdom
 • At du skal køre med alkolås
 • At du får en bøde
 • At din bil kan blive konfiskeret
 • At du skal gennemføre et selvbetalt kursus i alkohol, narko og trafik, og
 • At du skal bestå en kontrollerende køreprøve

Spirituskørsel på lille knallert, cykel eller hest

Når du hører ordet spirituskørsel, så tænker du garanteret på færdsel i bil med alkohol i blodet. Men faktisk er det ikke kun i bil, hvor du ikke må færde dig med alkohol i blodet. Du skal også være klar over, at de samme regler gælder for færdsel på knallert, cykel eller hest.

En lille knallert er, i Danmark, en knallert, som højst kan køre 30 km/t. Hvis du kører på dette motorkøretøj, i Danmark, med en alkoholkoncentration i blodet, som er over den danske promillegrænse, vil du ligeledes få en bøde.

Hvis det er første gang, du bliver stoppet af politiet med en promille på over 0,50, vil bøden sandsynligvis være på 2.000 kr. Hvis det derimod er anden gang, du bliver stoppet, vil du sandsynligvis få en bøde på 4.000 kr. Skulle det ske, at du bliver stoppet en tredje gang, så vil du få ti dages fængsel. Ydermere vil du også risikere at få taget din knallert ved gentagen spirituskørsel på en lille knallert.

Er du under 18 år? Så skal du være særlig opmærksom! Det vil have konsekvenser for dig, når du skal erhverve dit kørekort til bil, hvis du bliver taget i spirituskørsel på en lille knallert.

Nu spørger du sikkert dig selv, om du ikke bare kan tage din cykel? Som udgangspunkt kan du godt vælge at tage din cykel. Politiet kan dog give dig en bøde på 1.500 kr., hvis de vurderer, at alkohollet påvirker dig i sådan et omfang, at du ikke er i stand til at cykle. Det samme vil gælde, hvis du vælger at ride på en hest med alkohol i blodet.

Skal du på ferie i Europa?

Vi anbefaler at du tjekker de forskellige promillegrænser i Europa. Vores nabolande, Sverige og Norge, har f.eks. en laverer promillegrænse, end vi har herhjemme i Danmark. Dertil må man faktisk ikke køre et motordrevet køretøj i Rumænien og Ungarn, hvis man har en promille i blodet.

Er du blevet sigtet for spirituskørsel og har brug for professionel hjælp?

Vores dygtige og kompetente advokater hjælper dig gerne med din sag inden for strafferet. Vores advokat Rasmus Lind Hardt har stor erfaring som forsvarsadvokat, og han sikrer dig det forsvar, som du har krav på. Han er især et godt valg, fordi han har baggrund som politimand og anklager. Du skal derfor ikke tøve med at kontakte ham til en uforpligtende og fortrolig snak.