Psykisk vold

Hvad er psykisk vold?

Har du været ude for, at nogen har udvist en adfærd af nedværdigende, manipulerende eller krænkende karakter overfor dig?

Er du blevet udsat for denne form for vold og mærket de langvarige og negative konsekvenser?

Du står ikke alene – vi kan hjælpe dig! Læs mere om personfarlig kriminalitet her.

Har en nærtstående udsat dig for et gentagent mønster af handlinger med det formål at kontrollere eller dominere dig, at du til sidst har underordnet dig eller brudt sammen, kaldes affæren psykisk vold.

Ofre for psykisk vold er nu beskyttet efter straffeloven

I foråret 2019 trådte straffelovens § 243 i kraft. Det betyder, at denne form for vold sidestilles med fysisk vold og kan straffes. Bestemmelsen lyder sådan:

”Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.”

Der er altså nogle krav, som skal være opfyldt, inden du kan få en person dømt efter straffelovens bestemmelse om psykisk vold – nemlig følgende:

 • Personen skal tilhøre, være nært knyttet eller tidligere haft sådan tilknytning til din husstand – altså omfatter bestemmelsen kun psykisk vold i nære relationer,
 • Personen skal have udvist en groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd
 • Adfærden skal være egent til utilbørligt at styre dig
 • Adfærden skal være udøvet gentagende gange over en periode

Hvornår er det psykisk vold?

 • At isolere en person fra dennes nærmeste eller netværk
 • At overvåge en person uden dennes samtykke, fx med GPS
 • At overtage kontrollen over en persons dagligdag eller økonomi
 • At begrænse en persons bevægelsesfrihed
 • At behandle en person nedværdigende
 • At indføre regelsæt, der ydmyger eller udstiller personen
 • At true en person eller dennes nærmeste
 • At tvinge en person til at gennemføre eller afslutte en graviditet
 • At ødelægge eller true med at ødelægge en persons ejendele
 • At sprede ondsindet rygter eller intime oplysninger om en person

Vi står klar med åbne arme til at hjælpe dig!

Vi ved, at psykisk vold kan have nogle alvorlige konsekvenser for dig som offer. Med mange års erfaring fra Politiet og Anklagemyndigheden og specialister i strafferet, er du i gode hænder hos os. Vores brede udvalg af advokater kan hjælpe dig uanset sagen. Har du spørgsmål, så kan du altid ringe til os – helt gratis!