Bistandsadvokat

Ifølge straffeloven har du ret til en bistandsadvokat, hvis du har været udsat for en forbrydelse, som fx røveri, vold, incest eller voldtægt. Det er faktisk politiets forpligtelse at informere dig om din ret til en bistandsadvokat.

Som forurettet kan du anmode om at få beskikket en advokat – og du må selv vælge hvem du ønsker.

Vidste du…. Du skal ikke betale for at få en bistandsadvokat til rådighed, idet staten betaler.

Hvad kan en bistandsadvokat hjælpe dig med?

En bistandsadvokat kan hjælpe dig allerede, når du bliver forhørt af politiet for at sikre, at politiet kommer i besiddelse af alle relevante oplysninger.
I forløbet kan en advokat hjælpe dig med:

  • Orientering om forløbet i din straffesag
  • Være til stede i retssalen, hvis din sag skal for retten
  • Hvis du ikke ønsker at gerningsmanden skal være til stede når du skal afgive forklaring, kan din advokat fremsætte begæring om dette.
  • Du kan få hjælp af advokaten til at opgøre og rejse et erstatningskrav mod gerningsmanden.
  • Advokatens vigtigste job er, at dine rettigheder bliver respekteret under sagen.

Hvad er forskellen på en bistandsadvokat og Anklagemyndigheden?

Din advokat har dig og dine personlige interesser i fokus, mens Anklagemyndigheden har fokus på, at få en passende straf til gerningsmanden.

Kan du få erstatning?

Du kan i samarbejde med din bistandsadvokat rejse et erstatningskrav mod gerningsmanden. Det er ikke Anklagemyndigheden der rejser et erstatningskrav, men derimod din bistandsadvokat. Du kan få erstatning for fx erhvervsevnetab, varigt mén, tort, udgifter til medicin, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

Vidste du…. Hvis gerningsmanden ikke kan betale den erstatning du har krav på, så kan din advokat hjælpe med at få dit erstatningskrav fremsat overfor Statens Erstatningsnævn. Dette gælder også, hvis det ikke er muligt at finde gerningsmanden.