Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet er et af de bredeste strafferetsområder. Det omfatter blandt andet sager om moms, afgifter og udbytte samt ulovlige selskabskonstruktioner og ulovlige aktionærlån.

Som sigtet skal du typisk bruge en advokat fra dag 1 med speciale og erfaringen indenfor et kompliceret retsområde. Hvad gør du, når Skat og politiet en morgen står foran din virksomhed og beslaglægger hele bogholderiet, dine aktiver, computere, biler mv. – må de det? – og hvordan skal din virksomhed køre videre?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi er et af få advokatkontorer i Danmark, der til fulde kan bistå indenfor erhvervsstrafferetten.

Som et full service advokatfirma, kan vi både stille specialister i strafferetten til rådighed, men også vores specialister i erhvervs- og selskabsret.

Vi kan som full service advokatfirma derfor bistå dig i alle de udfordringer, der kommer for din virksomhed under en strafferetssag.

Som klient hos strafferet.dk har du en forsvarer med en stor erfaringspulje og et net af specialister at trække på, der – uanset opgavens erhvervsmæssige karakter, vil kunne rådgive dig fra dag 1.

Et eksempel kunne være en strafferets- og erhvervsadvokat, der sammen får ansvaret for din sag.

Sigtet indenfor erhvervsstrafferet?

Husk følgende, når politiet kontakter dig:

  • Bed om en advokat, ring gerne til vores døgntelefon.
  • Du skal ikke lade dig afhøre, inden din advokat har læst bilagene.
  • Du skal ikke samtykke til beslaglæggelse eller ransagning, medmindre din advokat rådgiver dig hertil.