Generelt om strafferet

Tvangsindgreb

Tvangsindgreb er typisk ransagninger, beslaglæggelser og anholdelser, men det kan også være aflytning og sporing mv.

Tvangsindgreb er, som ordet antyder, et tvingende indgreb i din personlige frihed, derfor er politiet underlagt strenge regler herom.
Reglerne er din sikkerhed og derfor kan du kræve, at de fleste tvangsindgreb indbringes for retten indenfor 24 timer. De kan være relevant i flere slags strafferetsområder.

Eksempelvis: Politiet har ransaget dit hus og beslaglagt din computer, men du ønsker ikke politiet får adgang til din computer. Viser det sig, at ransagningen er foretaget på et for tyndt (læs: ulovligt) grundlag, skal du have din computer retur og politiet må ikke kigge i den.

Det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter en advokat, hvis du udsættes for et tvangsindgreb.

Er du mistænkt?

Er du mistænkt for en strafbar lovovertrædelse, skal du være særligt opmærksom på afhøringen. Som mistænkt har du de samme rettigheder, som hvis de sigter dig. Eksempelvis at du ikke har pligt til at udtale dig.

Politiet vil måske påstå, at hvis du ikke udtaler dig, vil det skade din sag.

Der er stor forskel på at blive afhørt som vidne og som mistænkt, og politiet vil muligvis gerne afhøre dig, inden en forsvarer komplicerer sagen.

Mistænker politiet dig for at have overtrådt straffeloven, skal de formelt sigte dig for overtrædelsen.

Prøver politiet at forklare dig, at dette er ligegyldigt, skal du med det samme oplyse, at du ønsker en advokat til stede. Det kan ikke skade dig at undlade en forklaring så tidligt i efterforskningen.

Har politiet ikke sigtet dig, inden du skal afgive forklaring eller overtrådt de regler, der skal beskytte dig, må hele afhøringen ikke anvendes under sagen.

Med andre ord: Føler du, at politiet antyder, at du skulle have gjort noget strafbart, da afbryd samtalen og forlang en advokat til stede. Uanset, hvad de siger! Så kan vi sammen overveje, om du skal udtale dig eller ej.

Er du sigtet?

At blive sigtet for en strafbar lovovertrædelse medfører naturligvis for mange, at deres verden går i stå. Du skal være opmærksom på, at mange sigtelser aldrig kommer for domstolene, og at sigtelsen er en formalitet.

En sigtelse giver nemlig politiet adgang til en række efterforskningsmuligheder. Men det giver samtidig dig en række rettigheder, der skal beskytte dig. Herunder retten til ikke at udtale sig, samt have en advokat til stede under sagen.

Skulle du vælge ikke at udtale dig, inden du har talt med en forsvarsadvokat, så kan det ikke skade din sag, uanset hvad politiet siger.

Du skal huske, at politiet skal lave deres eget arbejde, og du skal ikke lave arbejdet for dem. Samtidig kan det, hvis du er uskyldig, være uhensigtsmæssigt at afgive en forklaring, da politiet vil forsøge at bygge deres efterforskning op om din forklaring – hvilket desværre kan give et forvrænget billede af sandheden, du fortæller dem, og dette kan skade din sag.

Det er derfor vigtigt, at du får en forsvarer, idet forsvareren kan få adgang til alt materiale inden afhøringen og kan vejlede dig om, du skal udtale dig.

Er du eller en af dine nærmeste varetægtsfængslet?

At blive varetægtsfængslet er et meget stort indgreb i ens liv og tit et stort indgreb for kæreste, forældre, børn mfl.

Det er vigtigt at huske, både som varetægtsfængslet og som pårørende, at der ikke er afsagt en dom, blot fordi man er varetægtsfængslet.

Som varetægtsfængslet eller pårørende, kan man føle sig meget alene i verden.

En varetægtsfængsling betyder, at mistanken er alvorlig og underbygget af visse beviser, og det kan man ikke selv forklare sig ud af. Det er derfor vigtigt at vælge en forsvarsadvokat, der engagerer sig i sagen, og som også kan betrygge familien.

Er du tiltalt?

Når du er tiltalt, betyder det, at du ikke længere kun er sigtet, men at du nu skal i retten, hvor en dommer tager stilling til din skyld i sagen.
Anklagemyndigheden har nu vist, at de mener, du skal dømmes og de vil forfølge det mål.

Skal du anke en dom?

Der kan være flere grunde til, at man som dømt ønsker at anke en dom.

Måske er du uskyldig dømt, straffen er blevet udmålt for hårdt, eller du har haft en dårlig oplevelse med din advokat.

Det vigtigt at huske ankefristen, og du skal hurtigst muligt kontakte en forsvarsadvokat.

Er du idømt en straf?

Selvom du er dømt for en lovovertrædelse, så er der mange måder, hvorpå du kan ”afsone”, det afhænger af dommen:

Ubetinget

Er du idømt en ubetinget straf, så betyder det som udgangspunkt, at du skal i fængsel.Er du idømt en dom på 6 måneders ubetinget fængsel eller derunder, har du mulighed for at ansøge om fodlænke afsoning.
Med fodlænke kan du afsone hjemme fra dit hjem.

Læs mere på Kriminalforsorgens hjemmeside.

De nærmere vilkår aftales med kriminalforsorgen, og der er en række betingelser, du skal leve op til, herunder have en stabil hverdag, et hjem, mv.

Betinget

Er du idømt en betinget straf, betyder det, at du ikke skal afsone. Derimod er en betinget dom typisk sammensat med et vilkår, og overholdes de vilkår ikke, kan dommen blive ubetinget, og du skal i stedet afsone.

Et vilkår kan være samfundstjeneste eller tilsyn af kriminalforsorgen:

Samfundstjeneste

Samfundstjeneste, hvor du i stedet for at afsone skal ”betale tilbage” til samfundet med gratis arbejde.

Arbejdet vil blive tilrettelagt således, at det ikke konflikter med din dagligdag, typisk i weekender eller ferier.

Mulighederne for at udføre samfundstjeneste er mange, og aftjeningen aftales og overvåges af kriminalforsorgen.

Eksempler på samfundstjeneste er at hjælpe til i en kirke, sætte bøger på plads på biblioteket mv.

Vilkår

Vilkår, der er knyttet til en betinget dom, kan være mange forskellige.
Det kan eksempelvis være et vilkår om ikke at begå noget kriminelt indenfor 1 år, være under tilsyn af kriminalforsorgen eller vilkår, der skal hjælpe dig i livet f.eks misbrugsbehandling eller et samarbejde med psykiatrisk afdeling.

At møde i retten

Det er vigtigt, at du overvejer din fremtoning i retten.

Udover naturligvis at møde op veludhvilet, soigneret og i pænt tøj, så skal du være rolig og velovervejet, når du svarer.Du skal specielt være opmærksom på at undgå uheldige episoder.

Du sidder i en psykisk presset situation, hvor en væsentlig del af din fremtid bliver afgjort indenfor et par timer, det derfor vigtigt, at du ikke lader frustrationerne over sagen få frit løb i retten. –  Det gælder også, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet af systemet, eller et vidne lyver.