Hærværk

Offer for hærværk

Oplever du, at nogen ødelægger, beskadiger eller tager dine ting? Er du eller har du været udsat for hærværk? Du har måske endda oplevet det i systematisk eller organiseret form?

Hærværk giver anledning til utryghed og bekymringer. Det giver måske mod på at ville opnå retfærdighed og gå rettens vej – vi står klar til at hjælpe dig!

Udsat for hærværk

Du står måske i en situation, hvor en ekskæreste, nabo eller en anden med onde hensigter har chikaneret dig og ødelagt dine ting. Du overvejer måske, om du er krænket efter straffelovens bestemmelse om hærværk. Er du i tvivl om, hvorvidt dét, som du er udsat for, er hærværk, så læs nedenfor.

Hærværk reguleres i straffelovens § 291. Hvis nogen ødelægger, beskadiger eller bortskaffer dine ting, kaldes det hærværk.

Det er ikke kun ødelæggelse af tingen – også beskadigelse som bemaling eller lignende.

Som ovenfornævnt gælder det også hvis du har været udsat for, at nogen har skaffet dine ting af vejen.

Hvad er straffen for hærværk?

Straffen er lige fra bøde til fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Det er dog sådan, at der kan sanktioneres med helt op til 6 års fængsel, hvis der er begået hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter.

Mulighed for at køre retssag

Hvis du har været udsat for hærværk, kan du anmelde forholdet til politiet. Du skal have nok beviser, spor eller andre oplysninger, der kan hjælpe til en opklaring af sagen – såfremt du ikke har mulighed for at belyse sagen med tilstrækkelige beviser, vil politiet normalvis ikke begynde en efterforskning.

Vurderer politiet, at du har oplysninger nok til, at sagen kan blive opklaret, starter de en efterforskning. Ved endt efterforskning beslutter anklagemyndigheden dernæst, hvad der så skal ske – de vil som regel sende sagen i retten, hvis de kan se, at der er nok beviser til at få den sigtede dømt. I mindre alvorlige sager, vil sagen sandsynligvis i stedet blive afgjort med bøde i stedet for en retssag.

Hvornår kan jeg få erstatning?

Som offer for hærværk kan du lide et økonomisk tab. Du kan risikere, at dit forsikringsselskab ikke dækker skaden, og derfor kan det være vigtigt for dig at vide, hvad du så har af muligheder.

Du kan bede politiet om at medtage dit erstatningskrav i en eventuel retssag. Det kræver, at du kan dokumentere dit tab.

Du har også mulighed for at fremsætte dit krav om erstatning ved selv at møde op i retten.

Vi står klar til at hjælpe dig…

Som ovenfor beskrevet kan det være svært at fremskaffe beviser, føre retssag og rejse erstatningskrav, når man er offer for hærværk. Med erfaring fra Politiet og Anklagemyndigheden står vi klar til at hjælpe dig med bred viden og stor erfaring. Du er altid velkommen til at ringe til os og få rådgivning, uden at det koster noget!