Personligfarlig kriminalitet

Personfarlig kriminalitet omfatter blandt andet vold, trusler, drab mv.

En sag om personfarlig kriminalitet vedrører typisk få forhold, men bevisførelsen er central.

Beviserne består typisk af vidneforklaringer og tekniske spor.

Sager om personfarlig kriminalitet indebærer derfor, at politiet skal forestå en masse efterforskning. Efterforskningsskridt er underlagt en lang række komplicerede regler i retsplejeloven.

Overholder politiet ikke reglerne, kan det betyde, at din sag må droppes, eller at anklagemyndigheden ikke må bruge det bestemte bevis.

I disse sager har forsvareren mulighed for at spille en mere aktiv rolle i efterforskningen og forsvareren kan afhøre dine vidner, ønske at politiets vidner bliver genafhørt, få politiet til at efterforske noget specifikt mv.

En forsvarer med speciale i personfarlig kriminalitet skal være en erfaren afhører.

Hvert et spørgsmål til vidnerne i retten skal være velovervejet og indgå i en større taktik, hvor man skal være parat til hurtigt at sadle om i taktikken.

Har du brug for hjælp?

Vores forsvarsadvokater er specialiserede i at føre retssager, både civile og straffesager, og er derfor særlig dygtige til afhøringer, kommunikation og bevisvurderinger. – Under en afhøring handler det ikke om at være frembrusende, men snu.

Flere af vores forsvarere er særligt udpegede af Justitsministeriet til at føre straffesager, hvilket betyder, at de er meget erfarne og blandt landets dygtigste til at afhøre.

Sigtet for personfarlig kriminalitet?

Husk følgende, når politiet kontakter dig:

  • Bed om en advokat, ring gerne til vores døgntelefon.
  • Du skal ikke lade dig afhøre, inden din advokat har læst bilagene.
  • Du skal ikke samtykke til beslaglæggelse eller ransagning, medmindre din advokat rådgiver dig hertil.