Straffeattester

Der findes tre forskellige slags straffeattester.

Privat straffeattest

Din private straffeattest indeholder oplysninger om domme, frakendelser, bøder og tiltalefrafald for overtrædelser af straffeloven, lov om euforiserende stoffer og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Du kan bestille din private straffeattest online her. Andre kan ikke bestille den uden din tilladelse.

Hvornår bliver min straffeattest slettet?

Der er forskellige tidspunkter hvorpå den bliver slettet, afhængig af hvilke forhold der er tale om.

  • Tiltalefrafald: 2 år efter den dag tiltalefrafaldet blev godkendt i retten.
  • Bødestraf: 2 år efter den endelige afgørelse.
  • Fængselsstraf: 3 år efter den endelige afgørelse. Hvis du har afsonet dommen, slettes afgørelsen 5 år efter din endelige løsladelse.

Hvis du er under 18 gælder der særlige regler:

  • Ved 1. strafferetlige lovovertrædelse fremgår overtrædelsen ikke på straffeattesten, men der sker en betinget notering. Hvis der ikke bliver begået flere strafbare forhold indenfor 3 år, vil den 1. overtrædelse blive slettet. Hvis der bliver begået flere strafbare forhold indenfor 3 år, vil den 1. overtrædelse fremgå på straffeattesten.

Offentlig straffeattest

Du kan opleve, at offentlige myndigheder vil bestille en offentlig straffeattest. Du skal dog godkende dette. Den indeholder flere oplysninger end den private straffeattest. Eventuelle lovovertrædelser fremgår i minimum 10 år.

Børneattest

På en børneattest kan virksomheder, myndigheder og foreninger se oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattesten kan bestilles hvis medarbejdere eller frivillige skal være i tæt kontakt med børn og unge under 15 år. Personen, som børneattesten omhandler, skal give samtykke til at børneattesten bestilles.

Husk: Det er kun virksomheder, myndigheder og foreninger, der kan bestille en børneattest. Du kan ikke bestille den til sig selv.

Har du spørgsmål til din straffeattest? Kontakt os endelig og lad os hjælpe dig.

Du kan også læse mere om Advokatgruppen her.