Varetægtsfængsling

Hvad er en varetægtsfængsling?

Varetægtsfængsling er fængsling af en sigtet person, som ikke er dømt. Det kan også være en person, der mistænkes for, at have overtrådt betingelser i en betinget dom.

Husk: Hvis du er varetægtsfængslet, betyder det ikke nødvendigvis at du er skyldig. Der kan være flere grunde til, at du er blevet varetægtsfængslet. Det bliver afgjort af en dommer.

Hvornår kan du blive varetægtsfængslet?

Før du kan blive varetægtsfængslet, skal en dommer vurdere, om betingelserne for fængslingen er opfyldt. Du kan blive varetægtsfængslet, hvis

  • Der er begrundet mistanke for, at du har begået en kriminalitet af grov karakter
  • Det skal sikre din tilstedeværelse
  • Du skal forhindres i at begå andre forbrydelser
  • Du skal forhindres i at påvirke sagens efterforskning

Vidste du… Du kan højest blive varetægtsfængslet i 4 uger på baggrund af én af ovenstående grunde. Herefter skal spørgsmålet om varetægtsfængsling igen for en dommer. Du kan appellere din varetægtsfængsling til landsretten.

Hvad indebærer en varetægtsfængsling?

Når du er varetægtsfængslet, befinder du dig i et arresthus eller et fængsel. Du kan som udgangspunkt godt få besøg af dine nærmeste, men ved en isoleret varetægtsfængsling er besøg begrænset.

Vær opmærksom på… Du skal have politiets tilladelse for at få besøg eller besøge en person, der er varetægtsfængslet.

Din advokat kan hjælpe dig

Når du er varetægtsfængslet, har du ret til en forsvarsadvokat. Forsvarsadvokaten kan være behjælpelig både når du er varetægtsfængslet, og i det eventuelt efterfølgende forløb.

Vidste du… Du kan altid få ukontrolleret besøg af din forsvarsadvokat, også selvom du er i isoleret varetægtsfængsling.

Din forsvarsadvokat vil også hjælpe dig, hvis din varetægtsfængsling skal revurderes af en dommer. Derudover kan advokaten hjælpe dig med appellere din varetægtsfængsling.
Advokatgruppens advokater er specialister i strafferet, og vi vil meget gerne hjælpe dig i din sag. Vores forsvarsadvokater har erfaring som efterforskere, og kan derfor yde en helt speciel service, idet de har indsigt i hvordan anklageren arbejder.